Sayer xurma

Sayer xurma

Özəkli Sayer xurma

Yarımsəhra xurmalar listəsinə girir. Aşağı nəminə görə, qalıcılığı uzun sürər. Qırmızıya çalan qəhvə rənqdə olan bu xurma oval şəkildə və qabığı qalındır.

 

Iri: Kg/110 ədəd

 

Standart: Kg/150 ədəd

 

Özəksiz Sayer xurma

 

Özəksiz Sayer xurma ölçü baxımından 3 grupa ayrılır:

 

Seleket özəksiz Sayer xurma (Select):

 

Lb dərəcəli: A/ ən çox 75 ədəd      B dərəcəli: Lb/ ən çox 85 ədəd

 

Gi-ey- kiyu özəksiz Sayer xurma (GAQ):

 

A dərəcəli: Lb/ ən çox 105 ədəd       B dərəcəli: Lb/ ən çox 125 ədəd

 

Sənaye özəksiz Sayer xurma (FAQ):

 

Bir pontda 130 ədətdən çox: Kg Net 10         qablaşdırma topdan

Homecontact usTelegramInstagram