کیفیت و امنیت مواد غذایی

کیفیت عملکرد ما را نشان می دهد

در شرکت اروم اعتبار یک برنامه صحیح برای تولید شامل الزامات GMP که تولید محصول با شرایط بهداشتی و به دور از آلودگی را اطمینان می دهد اجرا می گردد. با کنترل Lot No مواد غذایی در طی فرآیند، ردیابی محصولات امکان پذیر می باشد. مواد اولیه با دقت از طریق بازرسی ها انتخاب گردیده و بعد از شستشو و سورت لیزری و سورت دستی بسته بندی می گردد و بعد از بازبینی مجدد و گازدهی در کانتینرها بارگیری می شود. با صرف وقت و هزینه بر روی کارمندان، آموزش، تجهیزات و دستگاهها و موارد بهداشتی و کیفی ما سعی در حذف پی آمدهای کیفی را داریم. محصولات به وسیله تکنیسین های غذایی و واحد کنترل کیفیت از لحاظ فیزیکی، شیمیایی و میکروبی در هر مرحله مورد نیاز از فرآیند در همکاری با آزمایشگاههای داخل و خارج شرکت بازرسی می شوند کارخانه، آزمایشگاه و محصولات توسط بازرسین اداره استاندارد و اداره نظارت بر مواد غذایی کشور، بازرسی شده و مورد تایید می باشد.
ما در جستجوی تکرار موفقیت، یادگیری از اشتباهات گذشته و گسترش اهداف و تغییرات هستیم که این باعث موفقیت ما می شود. خط مشی ما بر اساس بهبود رضایت دائمی مشتریان و ایجاد یک شرکت برجسته و کامل خواهد بود، ما به سختی تلاش می کنیم که پار را فراتر از انتظارات در حال تغییر دنیا نهیم زیرا تولید محصولات با کیفیت عالی هدف اصلی ما در تجارت می باشد. هدف ما به دست آوردن اعتماد و رضایت مشتریان، ایجاد ارزش و احترام به آنها، بهبود مستمر، اشتیاق برای ارتقاء سطح کیفیت و خدمات برتر و شرکتی برجسته در زمینه میوه های خشک می باشد.

اعتماد، صداقت، احترام و شفافیت در روابط اصولی هستند که شرکت اروم اعتبار بر روی آن تاکید دارد ما تمام سعی خود را می کنیم تا بتوانیم خواسته های مشتریان خود را به طور مناسب برآورده سازیم و با تهیه و ارائه برگه های ویژگی محصولات مورد توافق که شامل موارد ایمنی مواد غذایی هستند هر آنچه را که خواستارش هستند به آنها عرضه کنیم. تیم فنی ما در زمینه روشهای فرآیند محصول و کنترل آن بر طبق نیازمندیهای قوانین حاکم، کاملا آموزش دیده و به روز می باشد. برای تاک خوشه طلا کیفیت و امنیت غذایی به عنوان یک جزء اساسی و جدانشدنی در هر مرحله از فرآیند تولید الزامی است.
Homecontact usTelegramInstagram