کشمش کاشمری سبز

کشمش کاشمری سبز

این نوع کشمش از نظر ظاهری دراز بوده و از نظر رنگ، سبز متمایل به زرد می باشد و تقریبا 30 – 50 % آن دانه دار می باشد. از لحاظ ماندگاری بسیار مقاوم بوده و طعم بسیار لذیذی دارد.
Homecontact usTelegramInstagram