کشمش کاشمری زرد (پی کامی)

کشمش کاشمری زرد (پی کامی)

این نوع کشمش از لحاظ ظاهری کوتاهتر از کاشمری سبز بوده و در سایه خشک می شود بنابراین دارای رنگ زرد متمایل به طلایی است و دارای طعم به خصوصی می باشد.
Homecontact usTelegramInstagram