کشمش ملایر یا سلطانا شماره 10

کشمش ملایر یا سلطانا شماره 10

این نوع سلطانا به دلیل افزوده شدن گوگرد دارای رنگ روشن تری بوده و طعم آن به طور خفیفی ترش مزه می باشد.
Homecontact usTelegramInstagram