خرمای کبکاب

خرمای کبکاب

خرمای کبکاب دارای شکل درشت بوده و رنگ آن قهوه­ای تیره می باشد. جزو خرماهای نیمه­تر محسوب می گردد و شیره آن زیاد است. ضخامت پوسته آن ضخیم­تر از سایر انواع خرماست.
درشت: kg /90 عدد استاندارد: kg /110 عدد
بسته بندی عمده: kg Net 10- kg 5
Homecontact usTelegramInstagram