خرمای پیارم

خرمای پیارم

خرمای پیارم دارای یک پوسته نازک قهوه­ای رنگ است که به گوشت آن چسبیده و دارای ظاهری زیبا و طعم بسیار مطلوبی می باشد که بازار پسندی آن را افزایش داده است. درصد رطوبت آن پایین بوده و از ارقام نیمه خشک محسوب می شود.
درشت: kg /110 عدد استاندارد: kg /150 عدد
بسته بندی عمده: kg 10- kg 5
Homecontact usTelegramInstagram