خرمای مضافتی

خرمای مضافتی

خرمای مضافتی جزو خرماهای نیمه­تر محسوب می شود به دلیل رطوبت زیاد، ماندگاری آن کمتر از سایر انواع خرماست. دارای ظاهری گرد و رنگ قهوه­ای تیره متمایل به سیاه است، پوسته نازکی دارد و مهمترین مشخصه این نوع خرما نسبت به سایر انواع، شیره فراوان آن است.
درشت: kg /80 عدد استاندارد: kg /100 عدد
بسته بندی خرده: gr 600 - gr 550 (12 بسته در یک کارتن)
Homecontact usTelegramInstagram