خرمای سایر

خرمای سایر

خرمای سایر با هسته
جزو خرماهای نیمه خشک محسوب می شود، بدلیل رطوبت پایین خاصیت نگهداری زیادی دارد. میوه آن بیضی شکل بوده و رنگ آن قهوه ای متمایل به قرمز می باشد و ضخامت پوسته آن نسبتا ضخیم می باشد.
  • درشت: kg /110 عدد
  • استاندارد: kg /150 عد
خرمای سایر بی هسته
خرمای سایر بی هسته از لحاظ اندازه در سه دسته طبقه بندی می گردد:
خرمای سایر بی هسته سلکت (SELLECT) :
درجه Lb : A /حداکثر 75 عدد درجه Lb : B /حداکثر 85 عدد
خرمای سایر بی هسته جی ای کیو (GAQ) :
درجه Lb : A / حداکثر 105 عدد درجه Lb : B / حداکثر 125 عدد
خرمای سایر بی هسته صنعتی (FAQ) :
بیشتر از 130 عدد در پوند بسته بندی عمده: kg Net 10
Homecontact usTelegramInstagram