خرمای ربی

خرمای ربی

خرمای ربی دارای ظاهری کشیده و بزرگ بوده و رنگ آن قهوه­ای تیره تا سیاه می باشد. جزو خرماهای نیمه خشک و گوشتدار محسوب می شود، شیرینی حد واسطی داشته و دارای ماندگاری خوبی است.
درشت: kg /130 عدد استاندارد: kg /150 عدد
بسته بندی عمده: kg Net10- kg5
بسته بندی خرده: gr 300 - 150
Homecontact usTelegramInstagram