بوانات

بوانات

نوع دیگری از کشمش سلطانا بوده و 30-40 % آن دانه ­دار می باشد
Homecontact usTelegramInstagram