Əlaqə


»Urum etebar» şirkəti 1995 Ilində Iranın Azərbaycaneqarbi iyalətində çalışmaya başlamışdır. Bu şirkət sağlam və keyfiyyətli məhsullar istehsal ederek, və keyfiyyətli hammaddeler və ixtisaslaşmış insan gücü və modern istehsal yollari kimi sərmayələr istifadə edərək, quru mivə bazarında öncülərdən biri olmayı başardı.


Hal bu şirkət, muxtəlif quru mivələr (muxtəlif Kaliforniya üzümlü kişmiş, Tizabi, Günəşli, Kaşmər, muxtəlif xurma, Rebi, Məzafəti, Zahedi, ərik və ərik yarpağı) qablaşdırma xəttinə sahipdir, və allahın koməyilə yerli və xüsusilə xarici bazarlarda huzur tapmayı başararaq, ülkəmizin yaxşı niyyətli olduğunuda dünya istehlakçılarına göstermişdir. »Urum etebar« keyfiyyətli quru mivələr istehsalçısı olaraq, özünlə fəxr edir, və bu vahidin ən çox ixracatı Rusiya, Gürcistan, Sirbistan, Türkiyə, Bulgaristan, ərmenistan, Azerbaycan və digər ülkələrə olunmasıda, bu iddianı vurğulayır.


»Urum etebar« şirkəti yaşadığımız cəmiyyəti insan baxımından baxmaya çalışır, və müştərilərin tələblərini yerinə gətirərək, öz işinin dəyərinədə dəyər qatmaq üçün səy göstərir. Bizi öncü və öndəriniz olaraq seçdiyiniz üçün, fəxr edirik.

Homecontact usTelegramInstagram